završni rad
Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti na primjeru poduzeća - Adris grupa d.d.

Sandra Dangubić (2016)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Podaci o radu
NaslovIzvještaj o sveobuhvatnoj dobiti na primjeru poduzeća - Adris grupa d.d.
AutorSandra Dangubić
Voditelj/MentorLorena Mošnja Škare (mentor)
Sažetak rada
Neovisno o veličini ili djelatnosti kojom se pojedino poduzeće bavi, osnovni cilj poslovanja je ostvarenje profita. Kako bi donijeli kvalitetnu ekonomsku odluku, investitori, vlasnici kapitala i manageri koriste financijske izvještaje koji, svaki za sebe, prikazuju određene informacije. Ovisno o veličini poduzeća, Zakonom je propisano koji su obvezni financijski izvještaji koji su ujedno usklađeni s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti je zapravo Izvještaj o dobiti i gubitku ali u kojem se prikazuje i ostala sveobuhvatna dobit. U odnosu na druge financijske izvještaje cilj Izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti je ukazati korisnicima na dio dobiti koja je posljedica specifičnih procjena pozicija financijskih izvještaja a ne samo rezultat svakodnevnih, odnosno uobičajenih transakcija. Iz navedenog primjera Adris Grupe koja je korisnik ovog Izvještaja, analizom izvještaja je vidljivo kako je poduzeće u odnosu na prethodnu godinu ostvarilo veće prihode, a samim time i veću neto dobit. Povećanje od više od 2 milijarde kuna prvenstveno je od prodaje udjela podružnicama i pridruženim društvima, i to od prodaje udjela u podružnicama TDR d.o.o., iNovine d.d., i Opres d.d., te pridruženom društvu Tisak d.d. od ĉega je Društvo ostvarilo prihod od 2.215.719.000,00kn u 2015. godini. Ukupna sveobuhvatna dobit Društva odnosi se na fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju i veća je 154,58% u odnosu na prethodnu godinu. Analiza završava izračunom financijskih pokazatelja budući da analiziran Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti može poslužiti i kao podloga za izračun određenih financijskih pokazatelja.
Ključne riječifinancijski izvještaji Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti analiza računovodstvene politike i standardi pokazatelji ekonomičnosti
Naslov na drugom jeziku (engleski)Statement of comprehensive income in the case of companies - Adris Group d.d.
Povjerenstvo za obranuKsenija Černe (predsjednik povjerenstva)
Lorena Mošnja Škare (član povjerenstva)
Tician Peruško (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Jurja Dobrile u Puli
Ustrojstvena jedinica niže razineFakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
MjestoPula
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Računovodstvo
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjpreddiplomski
Naziv studijskog programaPoslovna ekonomija; smjerovi: Financije, Računovodstvo i revizija, Marketinško upravljanje, Management i poduzetništvo, Turizam, Poslovna informatika
SmjerFinancije
Akademski / stručni nazivsveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivauniv.bacc.oec.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-23
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Regardless of the size or type of activity the main goal of a business enterprise is making profit. In an effort to make proficient economic decisions investors, capital owners and managers analyze different types of financial statements that provide various information. Depending on the size of the business venture, law mandates what type of financial statements should be used and aligned with International Financial Reporting Standards. Statement of comprehensive income is actually Income statement (profit and loss statement) that also includes other comprehensive income. Compared to other financial statements the goal of the Statement of comprehensive income is to show the users parts of the income that are the result of specific assessments of different items in the financial reports and not just the result of daily or common transactions. From the included example of the Adris Group, that uses this type of financial report, analysis shows that the company achieved higher revenues, and thus higher net profit this year. The increase of more than 2 billion HRK is primarily from the sale of shares to subsidiaries and associates , mainly from the sale of shares in subsidiaries TDR d.o.o, iNovine d.d, and Opres d.d as well as the associated company Tisak d.d. From all of these sales the company made a revenue of 2.215.719.000,00HRK in 2015. Total comprehensive profit of the Company represent the fair value of available for sale financial assets. The analysis ends with a calculation of financial indicators since the analyzed Statement of comprehensive income can serve as a basis for the calculation of certain financial indicators.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)financial statements Statement of Comprehensive Income analysis accounting policies and standards economic indicators
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:771027
PohranioTihana Gerić