diplomski rad
Elliotovi valovi i financijske investicije

Vedrana Škuflić (2016)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Podaci o radu
NaslovElliotovi valovi i financijske investicije
AutorVedrana Škuflić
Voditelj/MentorDean Sinković (mentor)
Sažetak rada
Eliotovi valovi predstavljaju obrasce masovnog ponašanja, a Teorija Eliotovih valova se temelji na uvjerenju kako se obrasci uvijek ponavljaju. Ponašanja ljudi su ništa više nego predvidljiva kretanja od optimističnog ka pesimističnom raspoloženju i obrnuto. Ne postoji ništa što će se dogoditi, a da već nije viđeno i da za to ne postoji obrazac. Može li se krenuti na put analiziranja tržišta i predviđanja budućnosti sa mapom u rukama zvanom Eliotovi valovi? Nakon samog uvoda rad započinje definiranjem pojma financijskih investicija i njihovih osnovnih karakteristika. Analiza tržišta je nužna za donošenje ispravnih odluka o financijskim investicijama. Uspoređene su tehnička i fundamentalna analiza tržišta, a tehnička je analiza detaljnije opisana budući da je jedna od teorija tehničke analize Teorija Eliotovih valova. Zatim slijedi definiranje Fibonaccijevih brojeva koji su matematička osnova Eliotovih valova. Kao zasebno poglavlje izdvojeni su Eliotovi valovi i financijske investicije. Teorija Eliotovih valova je deteljno opisana od njenog nastanka do potpunog razvoja. Definirani su obrasci valova, njihove vrste, konstrukcija i karakteristike. Rezimirana su pravila i smjernice na temelju kojih je moguće analizirati tržište. Po završetku teoretskog djela, prikazani su praktični primjeri koji objedinjuju sve prethodno navedeno. Kako bi se tema mogla zaokružiti, navedene su i neke od kritika Eliotovih valova. Na samom kraju iznesena su zaključna razmatranja na temu, te je navedena literatura koja je korištena za pronalazak ključnih informacija i podataka.
Ključne riječiEliotovi valovi financijske investicije analiza tržišta Fibonaccijevi brojevi
Naslov na drugom jeziku (engleski)Elliot waves and financial investment
Povjerenstvo za obranuDean Učkar (predsjednik povjerenstva)
Dean Sinković (član povjerenstva)
Tea Golja (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Jurja Dobrile u Puli
Ustrojstvena jedinica niže razineFakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
MjestoPula
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Organizacija i menadžment
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaPoslovna ekonomija; smjerovi: Financijski management, Marketinško upravljanje, Management i poduzetništvo, Turizam i razvoj, Poslovna informatika
SmjerManagement i poduzetništvo
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag.oec.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-29
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Elliott Waves represent patterns of mass behavior, and the Elliott Wave Principle is based on the belief that those patterns always tend to repeat. People's behavior is nothing more than the predictable movement from optimistic to pessimistic mood and vice versa. There is nothing that might happen, that already hasn't been seen and that already has no form. Is it possible to set out to analyze the market and predict the future just by holding a map called Elliot Waves? After the introduction, the thesis begins with defining the term of financial investments and their basic characteristics. Market analysis is necessary in order to make the right decisions in financial investments. Both fundamental and technical market analysis are compared, but the technical analysis is described in details, since the Elliott Wave principle is one of the theories in techical market analysis. What follows is the definition of Fibonacci numbers which are the mathematical basis of Elliott Waves. The chapters covering the Elliott Waves and financial investments are a separated. The Elliott Wave principle is described from its origin to its complete development. Wave patterns are defined as well as their types, construction and characteristics. The rules and guidelines used as a basis for market analysis are sumarized. After summing up the theoretical part, the practical examples are shown. To complete the subject, same critiques on the Theory are listed. In the very end, the conclusive thoughts regarding the subject have been brought up, and the literature used to find key information and data is listed.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)Elliott Waves financial investments market analysis Fibonacci numbers
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:604774
PohranioTihana Gerić