diplomski rad
Brendiranje turističkih destinacija

Marina Benčić (2016)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Podaci o radu
NaslovBrendiranje turističkih destinacija
AutorMarina Benčić
Voditelj/MentorLela Tijanić (mentor)
Sažetak rada
Tema ovog diplomskog rada je Brendiranje turističkih destinacija s osobnim osvrtom na primjer Istre. Cilj rada je pobliže istražiti i utvrditi kakva je trenutna percepcija Istre od strane turista, odnosno u kojim je elementima moguće poboljšati turističku ponudu kojom će se ostvariti veća prepoznatljivost, a posljedično i sve ostale koristi razvoja turizma. Svrha rada je, nakon objašnjenja važnosti brendiranja turističkih destinacija i analize postojećeg stanja u turizmu Istre kao destinacije, sagledati na koji način se ona brendirala kao turistička destinacija. Turistička destinacija je prostorno određena cjelina koja na svom području nudi određene turističke proizvode i usluge. Ti proizvodi i usluge predstavljaju jedinstveni karakteristični proizvod turističke destinacije, s kojim se ona prezentira na turističkom tržištu. Brend je dodatna vrijednost proizvoda. Brendiranje turističke destinacije znatno je kompleksnije i složenije od brendiranja običnog proizvoda, jer uključuje percepciju turista i doživljaj turističke destinacije. Brendirane turističke destinacije nerijetko su i konkurentnije na tržištima. Prema rezultatima istraživanja dokazana je glavna hipoteza rada da je turistička destinacija Istra još uvijek prepoznata kao destinacija sunca i mora, te da je to još uvijek dominantan turistički proizvod Istre. Potvrđene su i postavljene podhipoteze prema kojima turisti nisu prepoznali sve turističke proizvode i usluge koje im destinacija nudi, turisti ne prepoznaju Istru kao destinaciju aktivnog turizma, još uvijek nisu dovoljno upoznati sa festivalskom i ponudom kulturnih događanja Istre te većina turista još uvijek dolazi iz područja srednje Europe odnosno naših najjačih emitivnih tržišta. Predstavljena analiza može pridonijeti u daljnjem brendiranju turističke destinacije koje bi trebalo biti povezano sa ostalim koracima u procesu upravljanja razvojem turizma.
Ključne riječibrend brendiranje turistička destinacija Istra
Naslov na drugom jeziku (engleski)Tourism destination branding
Povjerenstvo za obranuKristina Afrić Rakitovac (predsjednik povjerenstva)
Lela Tijanić (član povjerenstva)
Sanja Blažević Burić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Jurja Dobrile u Puli
Ustrojstvena jedinica niže razineFakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
MjestoPula
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Trgovina i turizam
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaPoslovna ekonomija; smjerovi: Financijski management, Marketinško upravljanje, Management i poduzetništvo, Turizam i razvoj, Poslovna informatika
SmjerTurizam i razvoj
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag.oec.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-26
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Topic of this diploma thesis is "Branding tourist destination" in Istria. The main objective of this paper is examinate and determinate what is the current perception of Istria by tourists, and which elements of touristic offer could be improved, which will achieve greater visibility, and consequently all the other benefits of tourism development. Purpose of this paper is after explanations of the importance of branding tourist destinations and analysis of the current situation in the Istrian tourism as a destination, consider the way in which it branded as a tourist destination. Tourist destination is a spatially defined entity that in its area offers specific touristic products and services. These product and services are an unique product, typical for tourist destination which are used for representing it in the tourism market. Brand represents the added value of products. Branding tourist destinations is much more complex and complicated than an ordinary product branding because tourist destination includes relations and the perception of tourists and how they experience it. Branded tourist destinations often are more competitive in the market. According to the research it is proved the main hypothesis of paper that destination Istra is still recognized as a destination of sun and sea, and this is still the dominant tourist product of Istria. Confirmed are also placed sub-hypotheses to which tourists are not recognized all tourism products and services that destination has to offer, visitors are not recognized Istria as a destination for active tourism, they are still not sufficiently familiar with the festival and cultural events in Istria and most of the tourists are still coming from the area of central Europe, our strongest markets. This analysis can contribute to the creation of the foundation and further branding of tourist destinations that should be linked with the other steps in the process of tourism development.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)brand branding tourist destination Istria
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:193322
PohranioTihana Gerić