završni rad
Suvremeni trendovi u poslovanju turoperatora

Nikolina Kovačić (2016)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Podaci o radu
NaslovSuvremeni trendovi u poslovanju turoperatora
AutorNikolina Kovačić
Voditelj/MentorJasmina Gržinić (mentor)
Sažetak rada
Turizam doživljava promjene u globalnom kontekstu. Turistički posrednici se u takvom okruženju nalaze pred velikim izazovima s obzirom da se mijenjaju navike potrošača, koriste ITC tehnologije, kreiraju novi turistički proizvodi/inovacije, javljaju se online posrednici, u porastu su individualne rezervacije, pritisak konkurenata i dr. Inovacije unaprijeđuju poslovanje svih u lancu distribucije, principala, posrednika i naposlijetku klijenata. Inovativnost se ogleda kroz specijalizirane ponude, održivi razvoj, sigurnost klijenata, diversifikaciji, praćenje kvalitete i dr. Informacijska i komunikacijska tehnologija potiču učinkovitije poslovanje i ostvarivanje konkurentske prednosti. Potencira se sve više online distribucija i elektronska trgovina. Razvila se prilagodba kroz udovoljavanje specifičnim zahtjevima klijenta koji potiču na stvaranje novih fleksibilnih ponuda, odnosno dinamičnih i tailormade pakiranja. Promjenom tržišnih trendova, potrošač postaje dominantna kategorija interesa, te se formiraju dodatne vrijednosti koje će generirati izgradnju dugotrajnih odnosa s klijentima. Kod suradnje s partnerima cjelokupan poslovni model treba biti usmjeren na izvrsnost/kvalitetu, orijentiranost na korisnika, kulturu partnerstva, stvaranje proizvoda s dodanom vrijednošću, društveno odgovorno poslovanje. Krizni i destinacijski menadžment postaju prioritet razvojnih strategija. Niskotarifni prijevoznici iskoristili su mogućnost i preuzeli značajan udio na tržištu od čarter prijevoznika zbog fleksibilnosti koju nude u pogledu rasporeda i niskih cijena. Uspjeh posrednika se zasniva na sposobnosti prilagođavanja promjenama. Ovaj rad želi ukazati na suvremene trendove prikazane utjecajima novih tehnologija, koje utječu na promjene procesa u posredničkom poslovanju. Posebno se analizira djelovanje, ciljevi i učinci na turističko tržište.
Ključne riječiturizam turističko posredovanje ITC tehnologije inovacije konkurentnost društveno odgovorno poslovanje fleksibilne ponude dodatne vrijednosti trendovi krizni i destinacijski menadžment niskotarifni prijevoznici
Naslov na drugom jeziku (engleski)Global trends in tourism intermediation
Povjerenstvo za obranuKristina Afrić Rakitovac (predsjednik povjerenstva)
Jasmina Gržinić (član povjerenstva)
Nikola Vojnović (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Jurja Dobrile u Puli
Ustrojstvena jedinica niže razineFakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
MjestoPula
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Trgovina i turizam
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjpreddiplomski
Naziv studijskog programaPoslovna ekonomija; smjerovi: Financije, Računovodstvo i revizija, Marketinško upravljanje, Management i poduzetništvo, Turizam, Poslovna informatika
SmjerTurizam
Akademski / stručni nazivsveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivauniv.bacc.oec.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-28
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Tourism is experiencing great changes in the global context. In such circumstances, tourism intermediaries are facing great challenges, as consumer habits are changing, ICT technologies are being used, new tourism products/innovations are being developed, online intermediaries are emerging, the number of individual bookings is growing, because of competitors pressure, etc. Innovations improve business performance of all participants in the distribution chain; the principal, the intermediary and the end consumer. Innovativeness is reflected in specialized offerings, corporate social responsibility, customer safety, diversification, quality monitoring, etc. Information and communication technologies encourage more efficient business operations and, consequently, gaining competitive advantage. Online distribution and ecommerce are gaining momentum. An adaptation has been developed by meeting specific customer requirements that motivate the creation of new flexible offers i.e. dynamic and tailor made packages. Due to changes in market trends, the consumer is becoming the dominant category of interest and added values are formed to generate the development of long-term relationships with customers. When collaborating with partners, the entire business model should be focused on excellence/quality, customer orientation, partnership culture, development of added value products, corporate social responsibility. Crisis and destination management are becoming a priority in development strategies. Low-cost carriers have taken the opportunity and taken over a significant market share from charter airlines thanks to the flexibility they offer in terms of flight schedule and low fares. The success of intermediaries is based on their capability to adapt to changes. This paper aims at identifying the contemporary trends represented by the impacts of new technologies that influence changes in intermediary business processes. It analyses in particular the activities, goals and impacts on the tourism market.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)tourism tourism intermediation ICT technologies innovations competitiveness corporate social responsibility flexible offers added values trends crisis and destination management low-cost carriers
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:744367
PohranioTihana Gerić