diplomski rad
Problematika primjene poreza na dodanu vrijednost kod proračunskih korisnika na primjeru grada Poreča

Vedran Benčić (2016)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"