završni rad
Modeliranje entiteta i veza (entity - relationship modeling)

Nensi Vareško (2016)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Podaci o radu
NaslovModeliranje entiteta i veza (entity - relationship modeling)
AutorNensi Vareško
Voditelj/MentorVanja Bevanda (mentor)
Sažetak rada
Baza podataka je skup podataka. Arhitektura baze podataka sastoji se od tri sloja: Fizička razina, globalna logička razina i lokalna logička razina. Prednosti korištenja baze podataka su kontrola redundance, integralnost sustava, korištenje zajedničkih podataka, zaštita podataka, standardizacija podataka i optimizacija cjeline. Modeli baze podataka su relacijski model, mrežni model, hijerarhijski model i objektni model. Glavne faze oblikovanja baze podataka su prikupljanje i analiza zahtjeva, konceptualno modeliranje, logičko modeliranje i fizičko modeliranje. Najupotrebljivaniji konceptualni model je model entiteta i veza. Chen je u svom članku 1977. predstavio model koji pomoću dijagrama prikazuje stvarni svijet. E - R model koristi prirodniji pogled na svijet koji se sastoji od entiteta i veza. Entitet predstavlja stvarnu ili apstraktnu pojavu koja se može identificirati. Veze su odnosi među entitetima. Atributi su svojstva kojima je opisan entitet. Ključ jednoznačno identificira entitet. Koraci u otkrivanju entiteta, veza i atributa: 1. Otkrivanje imenica (entiteti i atributi) i glagola (veze), 2. Odrediti koji atributi opisuju koji entitet, 3. crtanje dijagrama i 4. pisanje popratnog teksta. Na temelju skladišne primke prikazali smo neke od E - R modela, a to su: Batini, Ceri & Navathe, Chen, Elmasri & Navathe, Korth & Silberschatz, Martin, McFadden & Hoffer i Oracle's case method (Barker). Prošireni model entiteta i veza razvijao se od kasnih 1970 - ih kako bi se omogućilo postizanje zahtjevnijih i preciznijih baza podataka. Prošireni model entiteta i veza uvodi nove pojmove kao što su podrazred, nadrazred, specijalizacija, generalizacija i nasljeđivanje.
Ključne riječiBaze podataka entitet atribut veza ključ prošireni model entiteta i veza Summary
Naslov na drugom jeziku (engleski)Entity - relationship modeling
Povjerenstvo za obranuTihomir Orehovački (predsjednik povjerenstva)
Vanja Bevanda (član povjerenstva)
Goran Matošević (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Jurja Dobrile u Puli
Ustrojstvena jedinica niže razineFakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
MjestoPula
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Poslovna informatika
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjpreddiplomski
Naziv studijskog programaPoslovna ekonomija; smjerovi: Financije, Računovodstvo i revizija, Marketinško upravljanje, Management i poduzetništvo, Turizam, Poslovna informatika
SmjerPoslovna informatika
Akademski / stručni nazivsveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivauniv.bacc.oec.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-20
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Database is a collection of interconnected data that constitutes a common data base on all applications of an information system. Architecture of a database consists of three layers: Physical, global logical level and a local logic level. The advantages of using a database are redundancy control, system integrity, the use of common data, data protection, data standardization and optimization of the unit. Models of databases are relational model, network model, the hierarchical model and the object model. The main stages of database design are requirements gathering and analysis, conceptual modeling, logical modeling and physical modeling. The most used conceptual model is a model of entities and relationships. Chen in his article "The Entity - relationship model: TOWARD A UNIFIED VIEW OF DATA" in 1977 introduced a model with diagrams showing the real world. E - R model uses a more natural view of the world consisting of entities and relationships. The entity is real or abstract phenomenon that can be identified. Relationships are relations between the entities. Attributes are properties which are describing an entity. The key uniquely identifies the entity. Steps in detecting entities, relationships and attributes: 1. Detection of nouns (entities and attributes) and a verb (relationships), 2. Determine what attributes describe the entity, 3. drawing diagrams and 4. writing the accompanying text. Based on a warehouse receipt, we presented some of the ER model, and those are: Batini, Ceri & Navathe, Chen, Elmasri & Navathe, Korth & Silberschatz, Martin, McFadden & Hoffer and Oracle's case method (Barker). The extended model of entities and relationships was developed from the late 1970s to enable the achievement of demanding and precise database. The extended model of entities and relationships introduces new concepts such as class, superclass, specialization, generalization and inheritance.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)Database entity attribute relationship the extended model of entities and relationships
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:517920
PohranioTihana Gerić