diplomski rad
Razvoj održivog turizma u odabranim turističkim destinacijama - komparativni pristup

Adriano Vranić (2016)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
Podaci o radu
NaslovRazvoj održivog turizma u odabranim turističkim destinacijama - komparativni pristup
AutorAdriano Vranić
Voditelj/MentorKristina Afrić Rakitovac (mentor)
Sažetak rada
Turistička destinacija je pojam koji se svakodnevno nadopunjuje kreiranjem novih segmenata kako bi se dala definicija koja bi zaokružila tu veliku cijelinu koja se na nju odnosi. Atraktivnosti i obilježja jesu ono što destinaciju čine posebnom i što treba biti polazna točka prilikom upravljanja turističkom destinacijom. Da bi se što kvalitetnije odgovorilo na zahtjeve tržišta prilikom upravljanja destinacijom treba se držati temeljnih funkcija destinacijskog menadžmenta a one se odnose na funkcije planiranja, organiziranja i kontrole. Isto tako je vrlo bitno da se prepozna u kojoj etapi životnog ciklusa destinacije se nalazimo te koje poteze povući kako bi se postiglo što veće zadovoljstvo svih dionika. Održivi razvoj je kvalitetan odgovor na zahtjeve koji se stavljaju na upravljanje destinacijom. Kako održivi razvoj općenito, tako i održivi razvoj turizma sve više postaje nužan način promišljanja priliko kreiranja turističkog proizvoda ili u ovom slučaju planiranja turističke destinacije. Da bi se kreirala destinacija kao proizvod koji se nudi na održivi način treba se držati načela ekološke održivosti, sociokulturne održivosti i ekonomske održivosti. Istarska županija je nadaleko poznata po turizmu te se, zbog dugoročnih planova, putem svih novih planiranja, razvoj bazira na održivosti. To je ponajviše vidljivo kroz razvojne planove i strateške dokumente koje je izdala Istarska županija a isto tako može se vidjeti i da je Europska unija kao organizacija koja putem svojih fondova stimulira razvoj usmjerena na održivost projekata prije svega. Putem odabranih destinacija, općine Medulin i Ližnjan, od kojih je jedna turistički gledano puno razvijenija od druge, ne daje se velika prednost niti jednoj destinacija jer pred oba dvije predstoji velika promjena kako bi bile u korak s trenutačnom ponudom turističkih proizvoda/destinacija. Kako bi ispunile sav svoj potencijal potrebno je pojam održivosti uvesti u sve razine planiranja i provedbe i to sve kako bi se omogućilo i budućim generacija da uživaju u blagodatima u kojima i mi sami uživamo.
Ključne riječituristička destinacija temeljne funkcije destinacijskog menadžmenta održivi turizam načela održivog razvoja Istarska županija Općina Medulin Općina Ližnjan
Naslov na drugom jeziku (engleski)The developmenet of sustainable tourism in selected tourist destinations - comparative approach
Povjerenstvo za obranuInes Kersan-Škabić (predsjednik povjerenstva)
Kristina Afrić Rakitovac (član povjerenstva)
Lela Tijanić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Jurja Dobrile u Puli
Ustrojstvena jedinica niže razineOdjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
MjestoPula
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Trgovina i turizam
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaKultura i turizam
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra kulture i turizma
Kratica akademskog / stručnog nazivamag.turism.cult.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-12-22
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Tourist destination is a term that is updated almost daily by creating new segments in order to give the definition which would circled the whole term on what it refers to. Attractiveness and characteristics are what makes a destination special and what should be the starting point in managinig a tourism destination. To make it more responsive to the demands of the market at destination management should adhere to the basic functions of destination management which relate to the functions of planning, organization and control. It is also very important to recognize in which phase of the life cycle of destination are we and what moves should we withdraw in order to achive the greatest possible satisfation of all stakeholders. Sustainable development is a high quality response to the demands placed on the destination management. The way sustainable development in general, and sustainable development of tourism is increasingly becoming a necessary way of thinking when we are creating a tourism product or in this case, when we are planning a tourism destination. To create a destination as a product that offers a sustainable manner it should stick to the principles of environmental sustainability, socio-cultural sustainability and economic sustainability. Istria is well known for tourism and, due tot long-term plans, through all the new planning, development is based on sustainability. This is mostly evident in the development plans and strategical documents issued by the County of Istria and it can also be seenin the European Union as an organization which thorugh its funds stimulates the development primarily focused on sustainability. Through the selected destinations, municipal Medulin and Ližnjan, where one is in a tourist point of view much more developed than other, it is not given a big advantage to any destination since they both have to make a big changes in order to be in step with the current range of tourism products/destinations. In order to fulfill their full potential it is necessary to introduce the concept of sustainability into all levels of planning and implementation, so that it could allow the future generations to enjoy the benefits which we ourselves enjoy.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)tourist destination the basic functions of destination management sustainable tourism sustainable development principles Istrian County Municipality Medulin Municipality Ližnjan.
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:590584
PohranioVanessa Toić