diplomski rad
Lingvistički atlas Istre i Kvarnera: Jašići / Atlante linguistico Istro-quarnerino: Jašići - Jasici

Lorena Naperotić (2016)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije