Znanstveni rad - Pregledni rad
ODNOS PRIHODA DRŽAVNOG PRORAČUNA I BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA (BDP-a) U REPUBLICI HRVATSKOJ

Belullo, Alen; Dužman, Tina (2011)
Podaci o radu
Jezik rada engleski
Naslov (hrvatski)ODNOS PRIHODA DRŽAVNOG PRORAČUNA I BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA (BDP-a) U REPUBLICI HRVATSKOJ
Naslov (engleski)RELATIONS AMONG GOVERNMENT REVENUES AND GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) OF THE REPUBLIC OF CROATIA
AutorBelullo, Alen
Dužman, Tina
Sažetak rada (hrvatski)
Cilj ovoga rada je analizirati odnose između bruto domaćeg proizvoda (BDP-a) i prihoda državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od prvog kvartala 2000. do prvog kvartala 2010. godine. Za analizu je korišten vektorski autoregresijski model. Međuovisnost između odabranih makroekonomskih veličina ispitivana je kointegracijskom analizom, kojom se dokazalo da postoji statistički značajna, dugoročna veza između bruto domaćeg proizvoda i prihoda državnog proračuna. Testom Grangerove uzročnosti se dokazalo da bruto domaći proizvod ima značajan utjecaj, u Grangerovom smislu, na prihode državnog proračuna.
Sažetak rada (engleski)
The aim of this paper is to analyse the relations between the gross domestic product (GDP) and budget revenues of the Republic of Croatia in the period from the first quarter of 2000 to the first quarter of 2010. Vector autoregressive model is used for the analysis. The interdependence between selected macroeconomic values was examined using cointegration analysis, which has proved that there is statistically significant, long-run stable relationship between the GDP and budget revenues. Granger Causality Test has proved that GDP in the Granger sense has a significant impact on changes in state revenues.
Ključne riječi (hrvatski)kointegracijska analiza Grangerova uzročnost BDP prihodi državnog proračuna
Ključne riječi (engleski)cointegration analysis Granger causality GDP budget revenues
Vrsta radaznanstveni rad - pregledni rad
Status objave radaobjavljen
Vrsta recenzijerecenziran - međunarodna recenzija
Naslov časopisaEconomic research - Ekonomska istraživanja
Brojčani podaci2011, Vol. 24, br. 4, str. 142-150
ISSN1331-677X
e-ISSN1848-9664
Datumdatum objave publikacije: 01.12.2011.
URL radahttp://hrcak.srce.hr/77604
Znanstveno područjeDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Opća ekonomija
UstanovaSveučilište Jurja Dobrile u Puli
(Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković")
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:686527