završni rad
Ovisnost i adolescencija

Petra Juran (2015)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Podaci o radu
NaslovOvisnost i adolescencija
AutorPetra Juran
Voditelj/MentorAldo Špelić (mentor)
Sažetak rada
Ovaj rad polazi od Blosova (1979, prema Špelić, 2007) shvaćanja da proces 'druge separacije-individuacije' ima značajni udio u uspješnosti cjelokupnoga adolescentnog razvoja. U tom konceptu adolescentni razvoj određen je uspješnošću mladih u suočavanju i ovladavanju iskustvom 'psihološkog odvajanja' u kojemu značajnu ulogu ima kvaliteta emocionalnih odnosa s njihovim roditeljima. Ovaj se proces tijekom adolescentnoga razvoja manifestira u pojavi 'krize ovisnosti' čiji neuspjeh ovladavanja može biti jedan od uzroka pojave ovisničkog ponašanja mladih. Cilj je bio ispitati (1) spolnu različitost mladih u adolescentnoj dobi s obzirom na proces druge separacije-individuacije, zatim (2) promjene kod mladih tijekom adolescentnoga razvoja s obzirom na proces druge separacije-individuacije i (3) povezanost između uspješnosti procesa druge separacije-individuacije i ovisnosti o video igricama. Dobiveni rezultati potvrđuju postojanje (1) spolne različitost tijekom adolescentnoga razvoja s obzirom na emocionalnu povezanosti mladih s njihovim roditeljima kao i u načinu ovladavanja iskustvom odvajanja. Ta je razlika prepoznata kroz veću povezanost djevojaka s majkama nego što je to slučaj kod mladića. U načinu ovladavanja iskustvom odvajanja, kod djevojaka je izražena separacijska anksioznost dok kod mladića negacija kao obrana od separacijske anksioznosti. Dobiveni rezultati potvrđuju postojanje (2) promjena tijekom adolescentnoga razvoja u emocionalnim odnosima s roditeljima, načinom ovladavanja iskustvom odvajanja kao i razine self-koncepta određenih procesom separacije-individuacije. Mlađa dobna skupina pokazuje značajno veću separacijsku anksioznost koja se razvojem smanjuje što je praćeno pozitivnim promjenama kod mladih na području doživljaja self-koncepta. S obzirom na pojavu ovisnosti o video igricama dobivena je potvrda o postojanju (3) povezanosti pojave ovisnosti s uspješnošću procesa druge separacije-individuacije tijekom adolescentnoga razvoja. Mladi s tendencijom ovisnosti o video igricama pokazuju lošu emocionalnu povezanost s oba roditelja i na području ovladavanja iskustvom odvajanja pokazuju veću prisutnost negacije i neuspjeh u razvoju zrele neovisnosti. Sve te njihove karakteristike povezane su nižom razinom razvoja self- koncepta.
Ključne riječiadolescencija druga separacija video igre ovisnost
Naslov na drugom jeziku (engleski)Dependency in adolescent development
Povjerenstvo za obranuMirjana Radetić - Paić
Aldo Špelić
Đeni Zuliani
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Jurja Dobrile u Puli
Ustrojstvena jedinica niže razineFakultet za odgojne i obrazovne znanosti
MjestoPula
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Psihologija
Razvojna psihologija
Vrsta studijastručni
Stupanjstručni
Naziv studijskog programaPreškolski odgoj (na hrvatskom i talijanskom jeziku)
Akademski / stručni nazivstručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) predškolskog odgoja
Kratica akademskog / stručnog nazivabacc. praesc. educ
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-09-30
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
This work starts from Blos (1979, according Špelić, 2007) understanding that the process of 'other separation-individuation' has a significant part in the success of the overall adolescent development. In this concept, adolescent development is determined by the success of young people in confronting and overcoming the experience of "psychological separation" in which parents have an important role in the quality of the emotional relationship. This process during adolescent development is manifested in the emergence of 'dependency crisis', whose failure to master can be one of the causes of addictive behavior of young people. The purpose was to (1) examine gender diversity of young people in adolescence due to the process of other separation-individuation, than (2) examine changes in young people during adolescent development due to the process of other separation-individuation and (3) examine the relationship between the success of the process of other separation-individuation and dependence on video games. Given results confirms the existence of (1) sexual diversity during adolescent development considering of emotional connection of the young people with their parents as well as in the way of mastering the experience of separation. This difference is recognized through a greater connection of girls with mothers than boys. In the way of mastering an experience of separating the girls expressed separation anxiety while in boys denial is a defense from the separation anxiety. The results confirm the existence of (2) changes during adolescent development in emotional relationships with parents, the way of mastering the experience of separation and the level of self-concept determinate with the process of separation-individuation. The younger age group showed significantly higher separation anxiety which reduces with development followed by positive changes in young people in the experience of self-concept. Given the occurrence of dependence on video games there was obtained confirmation of the existence of (3) connection between addiction with success of process of other separation individuation during adolescent development. Young people with a tendency to addiction to video games show poor emotional relationship with both parents and in the field of mastering with the experience of separation is shown a greater presence of negation and failure in the development of mature independence. All these characteristics are conected to their lower level of development of self concept.
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:743981
PohranioAleksandar Ćatić