Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
TREND I VOLATILNOST PRIHODOVNIH UVJETA RAZMJENE U HRVATSKOJ; PERSPEKTIVA RASTA

Škare, Marinko; Šimurina, Jurica; Tomić, Daniel (2012)
Podaci o radu
Jezik rada engleski
Naslov (hrvatski)TREND I VOLATILNOST PRIHODOVNIH UVJETA RAZMJENE U HRVATSKOJ; PERSPEKTIVA RASTA
Naslov (engleski)INCOME TERMS OF TRADE TREND AND VOLATILITY IN CROATIA; A GROWTH PERSPECTIVE
AutorŠkare, Marinko
Šimurina, Jurica
Tomić, Daniel
Sažetak rada (hrvatski)
U vremenima globalizacije, domaći i inozemni faktori odigravaju važnu ulogu u određivanju profila jedne zemlje na svjetskom tržištu, naglašavajući time njezinu poziciju kao otvorenog gospodarstva. Danas su sve zemlje, uz određene iznimke, otvorena gospodarstva. Hrvatska je malo i otvoreno gospodarstvo koje je obilježeno snažnom uvoznom ovisnošću te vanjskom neravnotežom, stoga svaka ozbiljnija fluktuacija na globalnom tržištu može ugroziti njezinu ekonomsku stabilnost. Uvjeti razmjene kao odnos između izvoznih i uvoznih cijena predstavljaju važan indikator čije poboljšanje može doprinijeti gospodarskoj stabilnosti i dugoročnom rastu. Naime, stabilni uvjeti razmjene potiču efikasnu alokaciju resursa te smanjuju inflatorne pritiske. Nadalje, dok poboljšanje u trend uvjetima razmjene pozitivno djeluje na domaću kupovnu moć i realni dohodak, značajni šokovi u istima mogu voditi makroekonomskoj nestabilnosti. Analizirajući vremenske serije, ovaj rad predstavlja nadopunu hrvatske literature u aspektu gospodarskog rasta time što proučava kako uvjeti razmjene te fluktuacije istih utječu na hrvatsko gospodarstvo. Posebna pažnja usmjerena je na povezanost gospodarskog rasta u kratkom i dugom roku te dugoročne posljedice promjena u prihodovnim uvjetima razmjene. Empirijsko modeliranje zasniva se na proširenoj proizvodnoj funkciji koja je analizirana uz pomoć kointegracijskih jednadžbi te uvjetnih modela ispravljanja pogreški, a rezultati istraživanja pokazali su se konzistentnim teoriji.
Sažetak rada (engleski)
In the age of globalization, both domestic and foreign factors play an important role in determining country’s position on the world market, labelling that country as an open economy. Today, with few if any exceptions, all countries are open. Croatia is a small and open economy characterized with strong import dependency and external imbalances, thus any serious fluctuation on a global market can endanger its economic stability. Terms of trade as the ratio of export to import prices is an important indicator which improvement can contribute to economic stability and long-term growth. Namely, stable terms of trade facilitate efficient resource allocation and reduce inflationary pressures.While movements in terms of trade trend affect domestic purchasing power and real income, significant terms of trade shocks can lead to macroeconomic instability. This paper adds up to a growing literature on the drivers of Croatian economic growth by examining how terms of trade and its fluctuations affect the economy. Particular attention is placed on the relationship between short and long-run growth perspective and the long-run consequences of the changes in income terms of trade. Empirical modelling is based on an augmented production function and was completed with the usage of cointegration equations and parsimonious error correction models, all suggesting results that are consistent with the theory.
Ključne riječi (hrvatski)prihodovni uvjeti razmjene volatilnost Johansenov kointegracijski pristup uvjetni VECM proširena proizvodna funkcija Hrvatska
Ključne riječi (engleski)income terms of trade trend and volatility Johansen cointegration method parsimonious VECM augmented production function Croatia
Vrsta radaznanstveni rad - izvorni znanstveni rad
Status objave radaobjavljen
Vrsta recenzijerecenziran - međunarodna recenzija
Naslov časopisaEconomic research - Ekonomska istraživanja
Brojčani podaci2012, Vol. 25, br. 4, str. 905-924
ISSN1331-677X
e-ISSN1848-9664
Datumdatum objave publikacije: 01.12.2012.
URL radahttp://hrcak.srce.hr/97018
Znanstveno područjeDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Opća ekonomija
UstanovaSveučilište Jurja Dobrile u Puli
(Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković")
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:223372