diplomski rad
Učinkovitost i evaluacija postupaka javne nabave u Republici Hrvatskoj - primjer grada Pazina

Nataša Ukotić (2015)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Podaci o radu
NaslovUčinkovitost i evaluacija postupaka javne nabave u Republici Hrvatskoj - primjer grada Pazina
AutorNataša Ukotić
Voditelj/MentorSandra Krtalić (mentor)
Sažetak rada
Javna nabava sve više zauzima stratešku funkciju. Sustav javne nabave mora osigurati ekonomične i učinkovite postupke, te racionalno trošenje novca poreznih obveznika, za postizanje ciljeva slobodnog tržišta i osiguranje uvjeta tržišnog natjecanja, a na način da se za utrošena javna sredstva, dobije najbolji mogući gospodarski učinak uz najpovoljniju ponudu i uz najprihvatljiviju cijenu. Često se promatra kao institut podložan korupciji i sukobu interesa, zbog čega je izložena negativnim kritikama od strane graana, gospodarskih subjekata i medija. Republika Hrvatska provela je čitav niz promjena zakona i propisa u svrhu usklađivanja zakonodavstva u području javne nabave, ali je nedovoljno učinjeno u jačanju administrativnih kapaciteta, jacanju suradnje meu institucijama, kvaliteti planiranja nabave, jačanju suradnje naručitelja i gospodarskih subjekata, edukciji naručitelja i gospodarskih subjekata. Isto se odražava na neracionalno i neekonomično planiranje i trošenje javnih sredstava, izbjegavanje primjene instituta javne nabave i ucestale izmjene zakona. Postupci nabava Investicijskog projekta Školsko - gradska sportska dvorana u Pazinu uredno su provedeni, s gledišta poštivanja provedbenih propisa u području javne nabave. Međutim, investicija nije bila u potpunosti pripremljena s gledišta racionalnog i ekonomičnog postupanja od izrade projektne dokumentacije, utvrivanja ciljeva, ekonomske i financijske isplativosti, te planiranja nabave. Problemi u gospodarstvu Republike Hrvatske (visoka nezaposlenost, pad proizvodnje, smanjivanje plaća, stagnacija izvoza, visok vanjski dug) odražavaju se na svim razinama vlasti te učestalim ulaganjem javnog sektora u nove projekte, a da istovremeno ne dolazi do proporcionalnog porasta novih radnih mjesta, odnosno povećanja proizvodnih kapaciteta, investicije postaju neodržive. Cilj ekonomske politike je povećanje broja radnih mjesta, proizvodnje i povećanje plaća, kako bi se lakše otplatila investicijska ulaganja.
Ključne riječijavna nabava Pazin upravljanje evaluacija
Naslov na drugom jeziku (engleski)The efficiency in public procurement in Republic of croatia: The case of Pazin
Povjerenstvo za obranuKristina Afrić Rakitovac
Sandra Krtalić
Ana Grdović Gnip
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Jurja Dobrile u Puli
Ustrojstvena jedinica niže razineFakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
MjestoPula
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Opća ekonomija
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaEkonomija
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. oec.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-03-17
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Public procurement is increasingly occupying a strategic function. The public procurement system must ensure cost-effective and efficient procedures, as well as the rational use of taxpayers' money, to achieve the objectives of the free market and ensure conditions of competition, in such a way that public funds are spent to achieve the best possible economic impact with the best offer and with the most acceptable price. Procurement in the public sector is often perceived as liable to corruption and conflict of interest, and is often exposed to negative criticism by the citizens, economic entities and the media. Republic of Croatia has made a series of changes in its legislation in order to achieve harmonization in the sector of public procurement. Insufficient efforts have been put into strengthening administrative capacities, strengthening cooperation between institutions, quality of procurement planning, strengthening of cooperation between clients and economic entities and education of clients and economic entities. The same is reflected in irrational and uneconomical planning and spending of public funds, avoidance of application of public procurement, and frequent changes in the laws. Procurement procedures on the Investment project of School-city gym in Pazin have been carried out properly, in terms of implementing regulations in the field of public procurement. However, the investment was not fully prepared in terms of rational and economical treatment in preparation of project documentation, definition of objectives, economic and financial feasibility and procurement planning. In the Republic of Croatia, the biggest problems today are created by high unemployment, decline in production, reduction of wages, stagnation of exports and high external debt. The same is reflected in regional and local levels, as well as in frequent investment of the public sector in new projects that do not simultaneously produce a proportional increase in the number of jobs or productive capacity, thus making the investment unsustainable. The goal of economic policy is to increase the number of jobs, production and wages, in order to pay off the investments more easily.
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:720665
PohranioBarbara Dušan