završni rad
Između stvarnosti i mašte u djelu Roberta Piuminija / Tra realta e immaginazione nell'opera di Roberto Piumini

Tatjana Samuele Ban (2016)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
Podaci o radu
NaslovIzmeđu stvarnosti i mašte u djelu Roberta Piuminija / Tra realta e immaginazione nell'opera di Roberto Piumini
AutorTatjana Samuele Ban
Voditelj/MentorElis Deghenghi Olujić (mentor)
Tanja Habrle (mentor)
Sažetak rada
Nell’ambito di questa tesi, s’è svolta un’analisi approfondita sul lavoro di Roberto Piumini. L’accento principale s’è messo sulla creatività dell’autore nel collegare la realtà e l’immaginazione nei suoi scritti di vario genere. Uno dei rappresentati della generazione del ’68, Roberto Piumini è anche uno dei grandi rappresentanti italiani della letteratura per l’infanzia. Lo scrittore è conosciuto per la sua struttura fiabesca nella narrativa dove s’espone l’accento sull’ambientazione ed un forte simbolismo. La sonorità si coglie sia nella poesia che nella narrattiva dello scrittore e proprio grazie ad essa, lui riesce ad esportare il lettore dal reale all’immaginazione dando così un nuovo senso ai contenuti con cui si rapporta quotidianamente il lettore. Nella prima parte della tesi, è stato esposto uno sguardo sulla letteratura per l’infanzia, sui cambiamenti d’opinione riguardo l’argomento del bambino e sul ruolo di Piumini nella letteratura per l’infanzia. Il carattere ed il lavoro di Roberto Piumini s’è notificato nella seconda parte tramite vari discorsi sul suo approccio alla scrittura e alla comunicazione con i lettori, mentre alla fine, nella terza parte sono stati analizzati i suoi romanzi, Lo stralisco, Mattia e il nonno e Piccolo viaggiatore. Piumini tramite i propri scritti parla della quotidianità dei lettori provocando in essi emozioni diverse, di felicità, divertimento, tristezza, passione e curiosità. Il suo modo musicale di comunicazione tramite i scritti fa si che il lettore non riesca a smettere di leggere entrando pienamente nel mondo dell'immaginazione che poi per un po' diventa la sua realtà.
Ključne riječiPiumini creatività realtà immaginazione letteratura infanzia simbolismo sonorità poesia narrattiva
Povjerenstvo za obranuElis Deghenghi Olujić (predsjednik povjerenstva)
Tanja Habrle (član povjerenstva)
Valter Milovan (član povjerenstva)
Roberta Matković (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Jurja Dobrile u Puli
Ustrojstvena jedinica niže razineOdjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
MjestoPula
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaHUMANISTIČKE ZNANOSTI
Filologija
Romanistika
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjpreddiplomski
Naziv studijskog programaTalijanski jezik i književnost (jednopredmetni)
Akademski / stručni nazivsveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) talijanskog jezika i književnosti
Kratica akademskog / stručnog nazivauniv.bacc.philol.ital.
Vrsta radazavršni rad
Jezik talijanski
Datum obrane2016-09-19
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
In this thesis, it was made the analysis of the work of Robert Piumini. The main focus of this work was to observe the creativity of the author in a connection of reality with a imagination in his various writings. One of the representatives of Generation of ’68, Roberto Piumini is also in the same time one of the respective italian representatives of children’s literature. The writer is famous for his fairy-tale structure that he uses in his writing in which he puts a big accent on the environment and he uses also a powerful symbolism. The sonority of the words can be found in a poetry and also in the narratives of the writer. Just with this sonority, the autor has the possibility to switch the reader from the reality to the imagination. In that way, he is also giving a new meaning to all facts that reader will see daily in reality. In the first part of this thesys, it was presented the consideration of the children literature and the changes of the way of the thinking about the children and about the roul of Robert Piumini in children’s literature. The personality and the work of Robert Piumini is mentioned in the second part by various considerations about his approach to writing and communicating with readers, and then in the last and third part, there’re analyzed his three novels: Lo stralisco, Mattia e il nonno and Piccolo viaggiatore. In his writings, Piumini is talking about the daily routen of the readers causing them various emotions of happiness, joy, grief, passion and curiosity. ‘Cause of this melodic modes of communication in his writing, the reader can not stop reading and he’s relaxing completely in his world of imagination that becomes his real world.
Sažetak rada na drugom jeziku (hrvatski)
U sklopu ovog diplomskog rada, napravila se analiza rada Roberta Piuminija. Glavni fokus stavio se na kreativnost autora pri povezivanju stvarnosti s maštom u njegovim raznovrsnim spisima. Jedan od prestavnika generacije ‘68, Roberto Piumini je istodobno i jedan od cijenjenih talijanskih predstavnika dječje književnosti. Pisac je poznat je po bajkovitoj strukturi što koristi u svom pisanju gdje postavlja jak akcent na ambijent, a koristi i snažnu simboliku. Zvučnost riječi nalazi se i poeziji i u prozi pisca i upravo zahvaljujući toj zvučnost, autor odmiče čitatelja od realnosti u maštu pridajući tako novi značaj sadržajima s kojima se čitatelj dnevno susreće. U prvom dijelu rada, prikazalo se razmatranje o dječjoj književnosti te o promjenama razmišljanja o djetetu i ulozi Piuminija u dječjoj književnosti. Osobnost i rad Roberta Piuminija prikazao se šire u drugom dijelu putem raznih razmatranja o njegovom pristupu u pisanju i komunikaciji s čitateljima, da bi se na kraju, u trećem dijelu, analizirala njegova tri romana: Lo stralisco, Mattia e il nonno i Piccolo viaggiatore. U svojim tekstovima, Piumini priča o svakidašnjici čitatelja izazivajući u njima razne emocije sreće, uživanja, tuge, strasti i znatiželje. Zbog njegovog melodičnog načina komunikacije u tekstovima, čitatelj ne može prestati čitati i opušta se upotpunosti u svijet mašte kojim zatim postaje njegov stvaran svijet.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)Piumini creativity reality immagination literature childhood symbolism sonority poetry narrative
Ključne riječi na drugom jeziku (hrvatski)Piumini kreativnost stvarnost mašta književnost djetinjstvo simbolika zvučnost poezija proza
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:194332
PohranioVanessa Toić