završni rad
Fijumanski dijalekt / Il dialetto Fiumano

Tea Festini (2016)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Filozofski fakultet