završni rad
Tema smrti lombardskih prosvjetitelja: Cesare Beccaria i Pietro Verri / Il tema della morte negli illuministi lombardi: Cesare Beccaria e Pietro Verri

Massimo Putigna (2016)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije