završni rad
Etika u oglašavanju

Andrea Ferboković (2015)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Podaci o radu
NaslovEtika u oglašavanju
AutorAndrea Ferboković
Voditelj/MentorAriana Nefat (mentor)
Sažetak rada
Tema završnog rada jest etika u oglašavanju, oglasnim porukama, oglasima i komunikaciji s potrošačima. Etika kao grana filozofije, veoma je važna za odlučivanje na kakav bi način oglašivači trebali privlačiti kupce a da ne povrijede moralnost društva i pojedinaca. Oglas kao sredstvo komunikacije i prenošenja poruka počela se koristiti u vremenu prije širenja tiskanih medija, kada je usmena predaja odigrala važnu ulogu u oglašavanju obrta. Širenjem tiskanih medija, te izumom radija, telefona, televizije i računala, dolazi do prave poplave oglašavanja u najrazličitijim medijima i na najrazličitijim mjestima. Kako bi se privukla pozornost javnosti, oglašivači primjenjuju sve radikalnije, upečatljivije i šokantnije načine oglašavanja. Upravo zbog zastupljenosti manipulacije, javljaju se i problemi vezani uz komunikaciju. Neki od problematičnih primjera oglašavanja su zavaravajuće oglašavanje, prikriveno oglašavanje, subliminalne poruke, kontroverzno i oglašavanje usmjereno na djecu kao ciljnu skupinu oglašivača. Djeca su najosjetljivija skupina kojoj se oglašivači obraćaju, zbog činjenice da ona ujedno imaju i najmanju kritičnost prema medijskim sadržajima i oglasima. Zbog toga društvo pred marketinške stručnjake postavlja zadatak pridržavanja principa, vrijednosti i standarda struke, čime se bavi etika u marketingu i oglašavanju. Zbog sveopće manipulacije i želje za profitom, etika i etički kodeksi struke postaju nužna pravila pomoću kojih se regulira odlučivanje u medijskom prostoru i društvu općenito.
Ključne riječietika u oglašavanju etička obilježja oglašavanja subliminarne poruke kontroverzno oglašavanje
Naslov na drugom jeziku (engleski)Ethics in advertising
Povjerenstvo za obranuLenko Uravić
Ariana Nefat
Dražen Alerić
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Jurja Dobrile u Puli
Ustrojstvena jedinica niže razineFakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
MjestoPula
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Marketing
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjpreddiplomski
Naziv studijskog programaPoslovna ekonomija; smjerovi: Financije, Računovodstvo i revizija, Marketinško upravljanje, Management i poduzetništvo, Turizam, Poslovna informatika
SmjerMarketinško upravljanje
Akademski / stručni nazivsveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivauniv.bacc.oec.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-02-10
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Topic of the final paper is ethics in advertising, advertisements, ads and in communication with consumers. Ethics, as a branch of philosophy, is very important in deciding how advertisers should attract customers but not to violate the morality of society and individuals. Advertising as form of communication and transmission of messages began to be used in the time before the spread of print media, when the oral tradition played an important role in the marketing of crafts. After expansion of print media, and the invention of radio, telephone, television and computers, there has been a real flood of advertising in various media and on different places. In order to attract the attention of the public, advertisers use striking and shocking ways of advertising. Because of use of manipulation, there are also problems related to communication. Some of the problematic examples in advertising are misleading advertising, comparative, covert advertising, subliminal messages, controversial advertising and advertising directed at children as a target group of advertisers. Children are the most vulnerable group because of the fact that they have the slightest criticism of media content and advertising. Therefore, the society sets a task for advertisers to stick with the principles, values and standards of the profession, which deals with ethics in marketing and advertising. Due to the general manipulation and desire for profit, ethics and codes of ethics of the profession become necessary rules which regulate decisions in the media and in society.
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:950554
PohranioBarbara Dušan