završni rad
Divlja djeca (feral children) kroz povijest / I bambini selvaggi attraverso la storia

Daniela Jugovac (2016)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije