završni rad
Turističko - geografska obilježja atrakcijske osnove Bolivije

Rosela Kružić (2016)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije