završni rad
Lutka - djetetov najbolji prijatelj

Marina Deželjin (2016)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Podaci o radu
NaslovLutka - djetetov najbolji prijatelj
AutorMarina Deželjin
Voditelj/MentorBreza Žižović (mentor)
Sažetak rada
Kroz temu „Lutka – djetetov najbolji prijatelj“ u uvodnom djelu ukratko sam objasnila kako igra djeluje na dijete, te djetetovu povezanost s lutkom. Zaključili smo kako je lutka često posrednik između djece i odraslih. Početci lutkarstva javljaju se na Dalekom istoku, iz Indije se šire u Kinu, Japan, Javu, Egipat, staru Grčku i naposlijetku po cijeloj Europi. Lutkarstvo se u Europi razvija u 16. i 17. stoljeću. Lutke djelimo u dvije skupine: marionete (lutke na koncima), i ručne lutke (štapne, ginjol lutke, lutke zijevalice itd.). Lutke se međusobno razlikuju po načinu izrade, materijalu te načinu animacije. Osim scenskih, lutka može biti svaki predmet koji uzmemo u ruku i dodamo mu pokret. Lutka ima veliku ulogu u poticanju djetetovog emocionalnog, socijalnog i spoznajnog razvoja. U zadovoljavanju dječjih potreba, lutka može pomoći djetetu da se afirmira u nepoznatoj sredini. Također, dijete se lutki lakše potuži nego odrasloj osobi stoga lutka može pomoći odgajatelju da razumije djetetove potrebe i želje. Dijete kroz igru s lutkom lakše spoznaje sebe i stvara pozitivnu sliku o sebi. Kod odijevanja i hranjenja lutke dijete postaje samostalnije i lakše se uključuje u mnoge socijalne situacije. Djeca postaju socijaliziranija zajedničkim dogovorima za lutkarski igrokaz, a i u tijeku izrade vlastite lutke. Na ovaj način zaključujemo da lutka pomaže i u poticanju dječjeg stvaralaštva. U usporedbi lutke i čovjeka možemo primjetiti da lutka može sve što i čovjek, no čovjek ne može sve što i lutka. Lutka je izdržljivija od čovjeka, ona ne stari i ne gubi osmijeh s lica. Često se bavi međuljudskim odnosima, a zbog emotivne veze koju dijete osjeća prema njoj, njena poruka ostavlja puno jači utisak na dijete od one koju bi prenijela neka odrasla osoba.
Ključne riječiscenska umjetnost lutkarstvo dijete psihoterapija
Naslov na drugom jeziku (engleski)Puppet - childs best friend
Povjerenstvo za obranuIvana Paula Gortan-Carlin (predsjednik povjerenstva)
Breza Žižović (član povjerenstva)
Đeni Zuliani (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Jurja Dobrile u Puli
Ustrojstvena jedinica niže razineFakultet za odgojne i obrazovne znanosti
MjestoPula
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaINTERDISCIPLINARNA PODRUČJA ZNANOSTI
Obrazovne znanosti (psihologija odgoja i obrazovanja, sociologija obrazovanja, politologija obrazovanja, ekonomika obrazovanja, antropologija obrazovanja, neuroznanost i rano učenje, pedagoške discipline)
Vrsta studijastručni
Stupanjstručni
Naziv studijskog programaPreškolski odgoj (na hrvatskom i talijanskom jeziku)
Akademski / stručni nazivstručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) predškolskog odgoja
Kratica akademskog / stručnog nazivabacc. praesc. educ
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-30
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Through the theme "Puppet - a child's best friend" in the introductory part I’ve briefly explained how playing effects a child, as well as child's connection with the puppet. We have concluded that the puppet is often a mediator between children and adults. The beginnings of puppetry have occurred in the Far East, from India they have spread to China, Japan, Java, Egypt, ancient Greece and eventually throughout whole Europe. Puppetry has developed in Europe in the 16th and 17th century. Puppets are divided into two groups: marionettes (puppets on a string), and hand puppets (rod, Guignol puppets, snapdragons, etc.). Puppets differ in the method of preparation, the material and the method of animation. In addition to performing, puppet can be any object that we take in our hand and add to it movement. Puppet has a major role in encouraging child's emotional, social and cognitive development. To satisfy children needs, puppet can aid a child to establish itself in the unfamiliar environment. Also, a child is easier to complain to a puppet than an adult, so the puppet can help the educator to understand child's needs and desires. Through playing with the puppet a child is easier to have knowledge of itself and creates a positive image of them self. When dressing and feeding puppets a child becomes more independent and is easier to be included in many social situations. Children become more socialized by mutual agreements for the puppet play, and in the course of making their own puppets. In this way, we conclude that a puppet helps in encourage children's creativity. In comparing puppets and humans one can notice that a puppet can do everything a human can do, but human can not do everything a puppet can. Puppet is more durable than a human, it does not grow old and does not lose a smile off their face. Often dealing with interpersonal relationships, and because of the emotional connection that a child has for it, it’s message leaves much stronger impression on a child than the one that would convey an adult.
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:809911
PohranioAleksandar Ćatić