diplomski rad
Problemtika primjene PDV-a kod proračunskih korisnika na primjeru proračunskog korisnika Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Marina Simonelli (2017)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"