završni rad
Ekranizirani romani Ivana Kušana

Nefisa Alkaz (2017)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti