diplomski rad
Educiranost učitelja na području rada s učenicima s ADHD - om

Katja Božac (2017)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti