diplomski rad
Sintaktička obilježja publicističkoga stila ( na primjeru hrvatskih dnevnih listova)

Marina Erdelji (2017)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Filozofski fakultet