diplomski rad
Doprinos kulturnog turizma međunarodnim turističkim tijekovima pomoću industrijske baštine

Sara Kancelar-Juvan (2017)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije