završni rad
Turistička imagologija i tradicionalizacija identiteta

Milena Labud (2017)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije