završni rad
Turistička imagologija i tradicionalizacija identiteta

Milena Labud (2017)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije