završni rad
Jezik politike: pragmalingvistička promišljanja / Il linguaggio della politica: considerazioni pragmalinguistiche

Renata Pokrajac (2017)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije