završni rad
Tema nepravde u djelima Cesare Beccarija / Il tema dell'ingiustizia nell'opera di Cesare Beccaria

Matteo Putigna (2017)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije