završni rad
Tema prijateljstva u operi Roberta Piuminia / Temma dell'amicizia nell'opera di Roberto Piumini

Katja Bartulić (2017)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije