završni rad
Tema prijateljstva u djelu Giannia Rodaria / Il tema dell'amicizia nell'opera di Gianni Rodari

Francesca Rajković (2017)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije