završni rad
Obilježja i značaj kvalitativnih i kvantitativnih turističkih istraživanja

Danijela Vujnovac (2017)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"