diplomski rad
Uloga zadovoljstva korisnika u donošenju marketinških odluka na primjeru istraživanja zadovoljstva studenata

Luka Bulian (2017)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli