završni rad
Fizički dizajn baze podataka

Josip Bošnjak (2015)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije
Podaci o radu
NaslovFizički dizajn baze podataka
AutorJosip Bošnjak
Voditelj/MentorVanja Bevanda (mentor)
Sažetak rada
Cilj ovog rada je bio prikazati fizički dizajn baze podataka, tj. kako napraviti fizičku shemu baze sa njihovim atributima i tipovima podataka. Baza podataka predstavlja skup organiziranih podataka zapisani na računalu bez nepotrebne redundancije. Sustav za upravljanje bazom podataka je precizniji izraz, jer je riječ o softveru koji omogućava izvođenje naredbi koje je korisnik upisao. Glavni cilj sustava za upravljanje podacima je olakšati korisnicima rad i poboljšati efikasnost u izvršenju poslova. Glavne zadaće sustava za upravljanje bazama podataka je također zaštititi bazu podataka od neovlaštenog korištenja, spriječiti narušavanje referencijalnog integriteta baze, osigurati obnovu podataka u slučaju uništenja, omogućiti višekorisnički rad te optimizirati sve funkcije i obavljati ih efikasno. Kreiranje tablica u bazi podataka započinje naredbom CREATE TABLE. Ujedno predstavlja i jezik za definiranje podataka, DDL. Punjenje podataka u tablice započinje se naredbom INSERT INTO ime tablice ('id','ime') VALUES ('1','nekoime'). To je ujedno i naredba za manipuliranje podacima ili DML. Od DML-a, još postoje i UPDATE, DELETE, SELECT. Select naredba je upit koji služi za ispis podataka uz neka ograničenja ako postoje ili za ispis svih podataka. Dakle, u ovom radu, postupak kreiranja baze podataka opisan je na dva primjera,na primjeru knjižnice i baze podataka fakulteta.
Ključne riječiSQL standard baza podataka početna verzija fizičke sheme kreiranje indexa
Naslov na drugom jeziku (engleski)Physical database design
Povjerenstvo za obranuDanijela Rabar
Vanja Bevanda
Marko Turk
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Jurja Dobrile u Puli
Ustrojstvena jedinica niže razineOdjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije
MjestoPula
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Informacijske i komunikacijske znanosti
Organizacija i informatika
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjpreddiplomski
Naziv studijskog programaInformatika
Akademski / stručni nazivsveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) informatike
Kratica akademskog / stručnog nazivauniv.bacc inf.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-09-18
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The aim of this work was to display the physical design of the database, IE. How to make a physical database schema with their attributes and data types. A database is a collection of organized data stored on your computer without unnecessary redundancy. Database management system is a more accurate term, because it is a software that allows you to perform commands that the user typed. The main objective of data management is to facilitate users to work and improve efficiency in the execution of jobs. The main tasks of database management systems is also to protect the database from unauthorized use, to prevent the violation of referential integrity base, ensuring the restoration of data in the event of destruction, enable multi-user operation and optimize all the functions and perform them efficiently. Create tables in a database begins with a CREATE TABLE statement. It also represents a language for defining data, DDL. Filling the data in the table begins with the command INSERT INTO the name of the ('id','name') VALUES ('1','somename'). It is also the command to manipulate data or DML. From DML-and, still exist and UPDATE, DELETE, SELECT. Select the command is a query that is used to print the data with some limitations if there are, or to print all the data. So, in this paper, the process of creating a database is described in the two examples, on the example of libraries and databases of the faculty.
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:960942
PohranioBarbara Dušan