diplomski rad
Struktura financijskog i kreditnog potencijala banke

Stefani Mionić (2015)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Podaci o radu
NaslovStruktura financijskog i kreditnog potencijala banke
AutorStefani Mionić
Voditelj/MentorLovre Božina (mentor)
Sažetak rada
Obradom ove teme definirano je da je kreditni potencijal maksimalni iznos kredita koji pojedina banka ili sve banke mogu odobriti klijentima, pritom pazeći na likvidnost, te da na njega utječe kapital banke, depoziti klijenata, mjere monetarne politike koje provodi Hrvatska narodna banka, odnosno središnja banka. Izravno na njega utječu stopa obvezne rezerve i rezerve likvidnosti, odnosno njihovo povećanje ili smanjenje. Izvori sredstava za plasiranje kredita čine financijski potencijal banaka koji utječe na veličinu kreditnog potencijala. Na oblikovanje visine i strukture financijskog potencijala banaka odnosno na pojedinu kategoriju izvora sredstava djeluje mnoštvo različitih čimbenika. Kao što je već navedeno, na kreditni potencijal utječu mjere monetarne politike središnje banke, pri čemu je jedna od mjera politika obveznih rezervi koja djeluje na način da kada je kreditna aktivnost poslovnih banaka prevelika, stope obveznih rezervi se povećavaju, dok se u situaciji recesije u gospodarstvu stope obveznih rezervi smanjuju. Izračunom kreditnog potencijala za promatrano razdoblje od 2010. godine do 2014. godine prikazano je da je najveći iznos kreditnog potencijala zabilježen u 2014. godini što je posljedica povećanja ukupnih depozita i fondova u odnosu na prethodnu godinu, a najveći iznos odobrenih kredita u 2011. godini. Najmanji iznos kreditnog potencijala zabilježen je 2010. godine, te je u toj godini i najmanji iznos odobrenih kredita.
Ključne riječifinancijski potencijal kreditni potencijal obvezna rezerva rezerva likvidnosti instrumenti monetarne politike
Naslov na drugom jeziku (engleski)The structure of the financial and credit potential of banks
Povjerenstvo za obranuRobert Zenzerović
Lovre Božina
Manuel Benazić
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Jurja Dobrile u Puli
Ustrojstvena jedinica niže razineFakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
MjestoPula
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Financije
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaPoslovna ekonomija; smjerovi: Financijski management, Marketinško upravljanje, Management i poduzetništvo, Turizam i razvoj, Poslovna informatika
SmjerFinancijski management
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag.oec.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-09-18
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
This theme defined that the credit potential is the maximum loan amount that particular bank or all the banks can approve to customers, thereby ensuring liquidity, and that it is influenced by the bank's capital, customer deposits and monetary policy measures implemented by the central bank. The reserve requirement and liquidity reserves, respectively their increase or decrease, directly affects on the credit potencial. Sources of funds for loans to customers make financial potential of banks, which affects the size of the credit potential. On the formation of the amount and the structure of financial potential of banks or to a specific category of sources of funds affects a lot of different factors. As already stated, on the credit potential affects the monetary policy measures of the central bank, where one of the measures is a policy of mandatory reserves or reserve requirement which operates in a way that when the credit activity of banks is too high, the rates of the reserve requirement are increasing, while in a situation of the recession in the economy rates of the reserve requirement are decreasing. The largest amount of credit potential was registered in 2014. as a result of the increase in total deposits and funds in comparison to the previous year, and the largest amount of approved loans was registered in 2011. The minimum amount of credit potential was registered in 2010., and in that year also the smallest amount of granted loans.
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:365283
PohranioBarbara Dušan