diplomski rad
Aspektno orijentiran razvoj softvera

Deodato Duketis (2015)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Podaci o radu
NaslovAspektno orijentiran razvoj softvera
AutorDeodato Duketis
Voditelj/MentorKrunoslav Puljić (mentor)
Sažetak rada
Cilj ovog rada je pokazati potrebu za prihvaćanjem aspektno-orijentiranog pristupa razvoju softvera kao novu, naprednu metodologiju programiranja koja pojednostavljuje razvoj i održavanje poslovnih informacijskih sustava. Prilikom korištenja konvencionalnih tehnika razvoja softvera postoje problemi koji nisu u potpunosti rješivi: zaplitanje kôda koje se pojavljuje kada jedan modul sadrži kôd za obavljanje više dužnosti istovremeno, te raspršivanje kôda koje se pojavljuje kada više modula sadrži dijelove za implementaciju jedne funkcionalnosti. Te probleme rješava AOP pristup uvođenjem apstrakcije aspekta. Kako bi se teorija prevela u praksu, potrebno ju je implementirati, pa se tako implementacija AOP-a sastoji od specifikacije jezika (opisuje sintaksu) i implementacije jezika (provjerava pridržavanje sintakse i prevađa kôd u izvršivi oblik). Implementaciju obavlja novi entitet nazvan aspektni tkalac – korištenjem pravila tkanja on ubacuje aspektni kôd u osnovni kôd i tako stvara završni program. Aspekt je ključna jedinica (modul) koja obavlja zadaću isprepletene dužnosti, a sadrži specifikaciju točke presjeka, uvode, savjete i metode. Aspekt mijenja odvijanje programa tako da na potrebnim mjestima koji su definirani u točkama presjeka ubaci izmijenjeni kôd koji se naziva savjet. Za stvaranje kvalitetnog aspektno-orijentiranog sustava potrebno je i inženjering zahtjeva provesti na takav, AOP-u prilagođen način – potrebno je na sustav gledati kao na osnovni sustav sa proširenjima. Nakon toga potrebno je napisati osnovni kôd, te takav osnovni dio nadograditi pisanjem aspektnog dijela programa. U stvaranju aspekta potrebno je ispravno i detaljno definirati točke presjeka kako ne bi došlo do slučajnog miješanja aspekata koji imaju istu definiciju točke presjeka. U radu je takav aspektno-orijentiran pristup odrađen na primjeru „Hello World!“ te na primjeru korištenja „around“ savjeta koji omogućuje kontrolu toka izvršavanja programa.
Ključne riječirazvoj softwera softversko inženjerstvo AspectJ zaplitanje koda
Naslov na drugom jeziku (engleski)Aspect - oriented software development
Povjerenstvo za obranuVanja Bevanda
Krunoslav Puljić
Manuel Benazić
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Jurja Dobrile u Puli
Ustrojstvena jedinica niže razineFakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
MjestoPula
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Poslovna informatika
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaPoslovna ekonomija; smjerovi: Financijski management, Marketinško upravljanje, Management i poduzetništvo, Turizam i razvoj, Poslovna informatika
SmjerPoslovna informatika
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag.oec.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-09-23
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
This thesis aims to show the need to accept the aspect-oriented approach to software development as a new, advanced programming methodology which simplifies the development and maintenance of business information systems. There are some difficulties in using the conventional techniques of software development which are not completely solvable: code tangling which happens when one module contains the code for implementation of several functionalities at once, and code scattering which happens when multiple modules contain pieces of code to implement a single concern. Those problems are solved with AOP approach with introduction of aspects. To make the theory useful, it needs to be implemented. An AOP implementation consists of two parts: language specification (describes the syntax) and the language implementation (verifies the compliance with the syntax and translates the code in an executable form). The implementation is done by a new entity called the aspect weaver – using the weaving rules, it injects the aspect code into the basic code creating the final program. The aspect is the key unit (module) which performs the task of crosscutting concern, and it contains the pointcut specification, introductions, advices and methods. The aspect makes the actual changes to the program execution in such way that on the needed places, which are defined in the pointcuts, injects the changed code which is called the advice. To create a high quality aspect-oriented system, an adapted-to-AOP-approach requirements engineering is needed – a system must be looked at like a base system with extensions. Afterwards, the basic code is to be written, and later, that basic part is upgraded writing the aspect code. While creating the aspect, it is needed to correctly specify the pointcuts to assure that the aspects don’t interfere with each other because of the accidentally similarly defined pointcuts. In the thesis, the aspect-oriented approach is explained on a “Hello World!” example and on the second example which uses the “around” advice to control the execution of the program.
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:004189
PohranioBarbara Dušan