završni rad
Uloga regionalnih razvojnih agencija u razvoju malog i srednjeg poduzetništva

Stefan Koroman (2015)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Podaci o radu
NaslovUloga regionalnih razvojnih agencija u razvoju malog i srednjeg poduzetništva
AutorStefan Koroman
Voditelj/MentorKristina Afrić Rakitovac (mentor)
Sažetak rada
Regionalne razvojne agencije (ARR) osnovane su kao ustanove zadužene za poticanje gospodarskog razvoja u skladu s donesenim nacionalnim planovima i strategijama. Temeljni zadatak im je koordinacija između planova i strategija regionalne razvojne politike koje se donose na državnoj razini te njihova implementaciju na nižim razinama. Svaka suverena država pa tako i Republika Hrvatska svjesna je da je upravo razvoj i jačanje malog i srednjeg poduzetništva ključ razvoja i napretka cjelokupnog nacionalnog gospodarstva. Međutim, u Republici Hrvatskoj postoji veliki problem dostupnosti pravodobnih, preciznih i točnih informacija, a samim time i problem s administrativnim dijelom poslovanja unutar gospodarskog sektora. Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju na raspolaganje je dan veliki broj različitih fondova Europske unije koji su usmjereni na sufinanciranje širokog spektra različitih gospodarskih i negospodarskih djelatnosti i grana pa tako i MSP-a. Upravo tu najveću ulogu imaju ARR, naime njihov je zadatak da poduzeća koja posluju unutar regije, gdje je određena agencija zadužena za koordinaciju i usmjeravanje, pravodobno informira o mogućnostima koja se nude od strane Europske unije kroz sufinanciranje, a u svrhu rasta i napretka konkurentnosti samih poduzeća. Razrada planova za prijavljivanje na sam natječaj vezan uz privlačenje financijske potpore iz fondova, pribliţavanje i povezivanje poduzetnika unutar i izvan regija te međunarodna suradnja, temeljni su zadatci Agencija vezani uz razvoj MSP-a.
Ključne riječiregionalne razvojne agencije (ARR) malo i srednje poduzetništvo (MSP) strategije razvoj Europska Unija mogućnosti
Naslov na drugom jeziku (engleski)The role of regional development agency in the development of small and medium enterprises
Povjerenstvo za obranuVioleta Šugar
Kristina Afrić Rakitovac
Ines Kersan Škabić
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Jurja Dobrile u Puli
Ustrojstvena jedinica niže razineFakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
MjestoPula
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Organizacija i menadžment
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjpreddiplomski
Naziv studijskog programaPoslovna ekonomija; smjerovi: Financije, Računovodstvo i revizija, Marketinško upravljanje, Management i poduzetništvo, Turizam, Poslovna informatika
SmjerManagement i poduzetništvo
Akademski / stručni nazivsveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivauniv.bacc.oec.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-09-29
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Regional Development Agency (RDA) have been established as an institution responsible for promoting economic development in line with the adopted national plans and strategies. The basic task is coordination between the plans and strategies of regional development policy, to be adopted at the national level and their implementation at the lower levels. Every sovereign country including Croatia is aware that the development and strengthening of SMEs is the key to development and progress of the entire national economy. However, in Croatia there is a problem with asimetric and non-accurate information and therefore a problem with the administrative part of the business within the economic sector. By joining the European Union, Croatia can take part in using different European funds aimed to co-financing a wide variety of economic and non-economic activities and sectors including SMEs. The greatest role is played by the RDA, in fact it is their task that companies operating within the region have to promptly inform about the opportunities that are offered by the European union through the co-financing for the purpose of growth and improvement of competitiveness of enterprises themselves. Developing a plan for submission to the contest related to attract financial support from the fund, convergence and connecting entrepreneurs within and outside the region and international cooperation are fundamental tasks of the Agency related to the development of SMEs.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)regional development agency (RDA) small and medium-sized enterprises (SME) strategies development European union opportunities
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:831109
PohranioBarbara Dušan