završni rad
Barbanac Petar Stanković

Roberta Mavrić Antić (2018)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije