završni rad
Računovodstveni obuhvat dugotrajne materijalne imovine na primjeru poslovnog subjekta "Europrotekt"

Adriana Ritoša (2018)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"