diplomski rad
Slika Turaka u ranonovovjekovnoj hrvatskoj književnosti

Mirsela Čaušević (2015)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Filozofski fakultet