diplomski rad
Kontrastivna analiza disfemizama u rap pjesmama na talijanskom i hrvatskom jeziku/ Analisi contrastiva dei disfemismi nelle canzoni rap italiane e croate

Lea Karan (2015)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije