diplomski rad
Računalo kao nastavno pomagalo u razrednoj nastavi

Tomislav Lombar (2015)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti