završni rad
Značaj turizma u gospodarstvu Republike Hrvatske

Irmela Henić (2015)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Podaci o radu
NaslovZnačaj turizma u gospodarstvu Republike Hrvatske
AutorIrmela Henić
Voditelj/MentorKristina Afrić Rakitovac (mentor)
Sažetak rada
Termin "turizam" koristi se svakodnevno u svim dijelovima svijeta, pa tako mnogi pod pojmom turizam podrazumijevaju putovanje, godišnji odmor, zabava, rekreacija i sl. Turistička potražnja predstavlja skupinu potencijalnih turista-potrošača koja svojim stavovima, navikama, željama i mogućnostima određuje količine, kvalitetu i cijene pojedinih roba i usluga na turističkom tržištu. TOMAS istraživanja su jedini koji osim utvrđivanja prosječne dnevne ljetne domaće i inozemne turističke potrošnje, tim se istraživanjem dolazi i do oznaka tržišnog profila turista u Hrvatskoj, kao i onog s čim su zadovoljni ili ne, kako najčešće i zašto dolaze u Hrvatsku (motivi), koji im je izvor informiranja najvažniji, koji smještaj biraju i brojne druge teme čime je moguće utvrditi i glavne prednosti i slabosti turističke ponude. Jedan od glavnih pristupa u procjeni ekonomskih učinaka turističke potrošnje jest utvrđivanje koliko udio zauzima turizam u ukupnom BDP-u gospodarstva. Može se zaključiti da je udio turizma u BDP-u veći, što je turizam više prisutan. Brzi razvoj turizma u Hrvatskoj izazvao je povećanje broja direktno zaposlenih u turističkim djelatnostima, a s obzirom na multiplikatorsku funkciju i povećanje broja zaposlenih u neturističkim djelatnostima. Multiplikativna funkcija turističke potrošnje sastoji se u tome da turistička potrošnja od mjesta gdje je nastala započinje svoje kruženje kroz nekoliko transakcija djeli se na glavne djelatnosti uključene u turizam. Te djelatnosti dobivaju alikvotni dio kao svoj prihod koji služi dalje za raspodjelu onim faktorima i djelatnostima koje su bile potrebne za stvaranje dotične usluge ili proizvoda. Turizam kao vrlo složen sustav pojava i odnosa, u definiranju i određivanju gospodarskog i društvenog razvoja je izuzetno važan. Mogli bi reći da je on metoda gospodarskog i društvenog razvoja. Od države se očekuje da stvori svojom makroekonomskom politikom ono okruženje koje će maksimalno stimulirati i poticati sve potencijalne domaće i strane investitore da ulažu svoj kapital u hrvatsko gospodarstvu u cilju profitabilnog i djelotvornog razvoja. Da bi se kapital uložio i oplodio potrebna je prethodna jasno razvijena koncepcija i strategija.
Ključne riječiobilježja hrvatskog turizma gospodarstvo strategije razvoja BDP
Naslov na drugom jeziku (engleski)Significance of tourism in Croatian Economy
Povjerenstvo za obranuInes Kersan Škabić (član povjerenstva)
Kristina Afrić Rakitovac (član povjerenstva)
Violeta Šugar (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Jurja Dobrile u Puli
Ustrojstvena jedinica niže razineFakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
MjestoPula
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Trgovina i turizam
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjpreddiplomski
Naziv studijskog programaKultura i turizam
Akademski / stručni nazivsveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) kulture i turizma
Kratica akademskog / stručnog nazivauniv. bacc. turism. cult.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-09-29
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The term „tourism“ is used every day in all parts off the world, and a lot of people imply under that term travels, vacation, fun, recreation and similar. Tourist demand is a group of potential tourist-consumers who with their attitudes, habits, needs and possibilities determine the quantity, quality and prices of each product or service in the tourist market. TOMAS research are the only one who beside confirming the average daily domestic or foreign tourist consumption during summer, but with that research we get to know a profile of a average croatian tourist, their attitudes and opinions, how and why are they coming to Croatia (motives), what is their source of information, which accommodation are they preferring and may other topics that helps us define tourist supplies advantages and weaknesses. One of the main approaches in estimating economical effects of tourist consumption is determining a part of tourism in GNP of a countries economy. We could come to a conclusion that with more presence of tourism, its part in GNP grows. Quick development of tourism in Croatia caused increase in employment in tourist division, as well as in other, non-tourist divisions. The multiplicative function of tourist consumption is about where it starts, it begins its circling through a couple of transactions which are divided through out the main industries included in tourism. Those industries are getting their fair share of income, which is used and advanced to other industries that made that product or service happen. Tourism is a complex system of advents and relations in defining and determining economical and social development. We could say that its one of the methods of development. Government is expected that it creates an environment which is suitable for potential investments, in cause of profitability and development of one economy. For investment to work it needs a proper conception and strategy.
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:958338
PohranioBarbara Dušan