završni rad
Java okruženja za rad s grafičkim sučeljem

Tedi Perković (2015)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije
Podaci o radu
NaslovJava okruženja za rad s grafičkim sučeljem
AutorTedi Perković
Voditelj/MentorKrunoslav Puljić (mentor)
Sažetak rada
Ideja o Javi je nastala 1990. od strane glavnog istraživača Bill Joya u Sun Microsystems. James Gosling je bio dio programerskog tima koji se pridružio Bill Joyu te će biti zapamćen kao otac Jave. 1993. se počeo povećavati interes za Web te time je Sun iskoristio priliku sa svojim pretkom Jave da dodatno uskladi projekt sa zahtjevima Weba, gdje su ju nakon toga izdali. Za razliku od programskih jezika temeljenih na algoritmu koji bi svakom nadogradnjom na kodu postajali sve složeniji, time kompleksniji i teži za izmjene i daljnji razvoj te razumijevanje u cjelini, Java kao objektno orijentirani programski jezik ublažava taj problem korištenjem objekata (klasa sa atributima i metodama). Osim toga, Javina virtualna mašina služi da kompilirani bajtkod prevodi na operacije razumljive glavnom računalu odnosno operacijskom sustavu na tom računalu. Zato se kaže da je Java neovisna o platformi. Swing je Javin programski okvir za izradu grafičkih korisničkih sučelja. Osnovni objekt korisničkoga sučelja je komponenta. Komponente u Swingu, kao što su tipke i izborni kvadratići, su implementirane u samoj Javi. To znači da, neovisno na kojem smo operacijskom sustavu ili na kojem će se program koristiti, nam grafičko korisničko sučelje na kojemu radimo uvijek isto izgleda. Komponenta se inače postavlja u spremnik, koji se onda pomoću upravitelja razmještaja namješta po pravilima definiranim u upravitelju. Karakteristika komponenti je njezino ponašanje na događaje pokrenutih od strane korisnika, slanjem objekata događaja i primanja tih objekata preko registriranih slušača za takav specifičan tip događaj. Spremnik je vrsta komponente koja zadržava i upravlja ostalim komponentama, možemo povući usporedbu sa knjigom polica; gdje je spremnik sama polica, a komponente su knjige na polici. Komponente koje stavljamo u spremnik ovise o upravitelju razmještaja čije se pravilo razmještaja može definirati na samom spremniku, te da se komponente automatski poslažu po tom pravilu. Kao što je već spomenuto, upravitelj razmještaja je objekt koji kontrolira položaj i veličinu komponente unutar prikaznog prostora spremnika. Definiramo razmještaj komponenti pravilima koje se primjenjuju na cijelom spremniku. Različiti spremnici mogu imati različita pravila upravljanja razmještajem komponenti.
Ključne riječiJava Swing integrirana razvojna okruženja
Naslov na drugom jeziku (engleski)Java GUI Frameworks
Povjerenstvo za obranuVanja Bevanda (član povjerenstva)
Krunoslav Puljić (član povjerenstva)
Goran Matošević (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Jurja Dobrile u Puli
Ustrojstvena jedinica niže razineOdjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije
MjestoPula
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Informacijske i komunikacijske znanosti
Organizacija i informatika
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjpreddiplomski
Naziv studijskog programaInformatika
Akademski / stručni nazivsveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) informatike
Kratica akademskog / stručnog nazivauniv.bacc inf.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-09-23
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The concept of Java appeared in 1990 by the chief researcher from Sun Microsystems. James Gosling was a part of development team who joined Bill Joy, and will be remembered as father of Java. In 1993, there has been increasing interest in Web and therefore the Sun took the opportunity with his ancestor of Java to further update the project with the requirements of the Web, where they would release it afterwards. Unlike programming languages based on an algorithm that any upgrade to the code would make it more composed, more complex and difficult to maintain it, and understanding it as the whole. Java object-oriented programming language alleviates this problem by using objects (classes with attributes and methods). In addition, Java's virtual machine is used for compiled bytecode which is converted to operations understandable to main computer or operating system on that computer. Therefore it is said that the Java is platform independent. Swing is the Java programming framework for creating graphical user interfaces. The basic object of the user interface is component. The components in Swing, such as buttons and checkboxes, are implemented in the Java. This means that, regardless of the operating system we are using on which will the program run, the graphical user interface we are developing will always look the same. The component is normally set up in the container, which is then adjusted using the layout manager by the rules defined in the manager. The characteristic of components are their behavior on the events initiated by the user, sending and receiving event objects via registered listeners for a specific type of event. The container is a type of component that maintains and manages other components, we can draw a comparison with the book shelves; where the container is the shelf and components are books on the shelf. The components that are placed in the container depends on the layout manager which rule of layout we may define on the container, where the components are automatically arranged by this rule. As already mentioned, the layout manager is an object that controls the position and the size of the components within the display area of the container. We define rules of layout on the components that apply to the entire container. Different containers can have different rules on the components of the layout manager.
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:512575
PohranioBarbara Dušan