diplomski rad
Stanovništvo župe Bale u prvoj polovici 19. stoljeća
Analiza matičnih knjiga krštenih, vjenčanih i umrlih župe Bale od 1815. do1834. godine

Martina Ivas (2016)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Filozofski fakultet