diplomski rad
Motivacija učenika za recepciju dramskog lika u suvremenim metodičkim sustavima

Marina Jozinović (2016)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Filozofski fakultet
Podaci o radu
NaslovMotivacija učenika za recepciju dramskog lika u suvremenim metodičkim sustavima
AutorMarina Jozinović
Voditelj/MentorMarko Ljubešić (mentor)
Sažetak rada
U suvremenoj nastavi hrvatskog jezika, naglasak je stavljen na učenika kao aktivnog sudionika nastavnog procesa. Već smo istaknuli kako uspješnost nastave ovisi upravo o dobro osmišljenoj i provedenoj motivaciji učenika. Motivacija je pokretačka snaga koja (iznutra ili izvana) potiče čovjeka na određenu aktivnost i usmjerava je određenom cilju. Ona ujedno predstavlja i centralnu ulogu u čitavom ljudskom ponašanju. Od nepobitne je važnosti da motivacijski postupci korišteni u nastavnoj praksi budu zanimljivi, kako bi se time izravno utjecalo na učeničku radoznalost. Motivacija razvija kreativnost i učenicima daje slobodu, a u nastavi mora biti prikladno osmišljena i usklađena s doživljajno – spoznajnim mogućnostima učenika, kao i s idejno – estetskim značajkama djela. Nastavnici zanimljivim i maštovitim motivacijskim postupcima, koji su bliski uzrastu i interesima učenika, pridonose zanimljivosti gradiva i pomažu učenicima da na opušteniji i manje naporan način usvoje propisane nastavne sadržaje. U ovom se radu proučavaju motivacijski postupci važni za recepciju dramskog lika u suvremenim metodičkim sustavima. Cilj je ovog rada bio ukazati na to pojavljuju li se i u kojoj mjeri motivacijski postupci tijekom obrade dramskog djela, kakve su književne i čitalačke navike ispitanih učenika, te koliki stupanj interesa učenici pokazuju prema dramskom, scenskom i kazališnom stvaralaštvu. Iako su dramski i scenski odgoj zanemareni, ipak se javljaju mogućnosti njihove provedbe u nastavnoj praksi, a javlja se i sustavnija potreba za obrazovanjem dramskih pedagoga čime bi se u budućnosti pronašao način da se potrebe za dramskim odgojem sustavnije zadovolji uz pomoć formalne naobrazbe.
Ključne riječimotivacija motivacijski postupci književne i čitalačke navike dramsko stvaralaštvo scensko i kazališno stvaralaštvo dramski i scenski odgoj dramski pedagog
Naslov na drugom jeziku (engleski)Student motivation for reception of drama character in contemporary methodical systems
Povjerenstvo za obranuKristina Riman (predsjednik povjerenstva)
Marko Ljubešić (član povjerenstva)
Matija Jelača (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Jurja Dobrile u Puli
Ustrojstvena jedinica niže razineFilozofski fakultet
MjestoPula
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaHUMANISTIČKE ZNANOSTI
Filologija
Kroatistika
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaHrvatski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Smjernastavnički
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra hrvatskog jezika i književnosti
Kratica akademskog / stručnog nazivamag.philol.croat.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-07-12
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
In teaching of Croatian language, emphasis is placed on student as active participant of teaching process. We have already pointed out that the success of teaching depends on good conducted motivation of student. Motivation is mobile force which ( inside or outside) encourages man to a specific activity and it is directed towards a specific objective. Also represents main role in the entire human behavior. It is very important that motivational procedures used in teaching practice are interesting, to thereby directly influence the student curiosity. Motivation develops creativity and gives students the freedom of expression, in teaching must be appropriately designed and harmonized with experiental cognitive abillities of student, as well as the conceptual aesthetic characteristics of the deed. Teachers with interesting and imaginative motivational procedures, which are close to the age and interests of students, contribute to the curiosities of material and helps students on relaxed and less strenuous method adopt prescribes teaching contents. In this paper we study motivational processes important for reception of dramatic character in modern methodycal systems. Objective of this study was indicate that occur if and to what motivational processes during interpretation of dramatic deed, what are the literary and reading habits of the surveyed students, what level of interest they show to drama, stage and theatrical creations. Although dramatic and scenic education neglected, still occur possibilities of their implementation in teaching practice, there is a systematic need for education of drama pedagogues which would in future found a method to be a need for dramatic education systematically meet with the help of formal education.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)motivation motivational processes literary and reading habits dramatic creations stage and theatrical creations dramatic and theatrical education drama teacher
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:808816
PohranioIvana Gradinščak