diplomski rad
Neki aspekti uspješnosti osnovnog obrazovanja djece s downovim sindromom

Amida Nesimi (2015)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti