diplomski rad
Potrošačko ponašanje u turizmu na primjeru poduzeća Istraturist Umag d.d.

Maja Stephen (2016)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli