završni rad
Utjecaj Prve industrijske revolucije na gospodarstvo, kulturu i svakodnevicu

Filip - Eduard Mogorović (2016)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Filozofski fakultet