završni rad
Hrvatski nacionalizam i revolucija godine 1848.

Martin Arbanas (2016)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Filozofski fakultet