diplomski rad
Jezično vrednovanje talijanskog jezika kao drugog stranog jezika - La valutazione linguistica in classi di italiano L2

Lea Husić (2016)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije