diplomski rad
Jezično vrednovanje talijanskog jezika kao drugog stranog jezika - La valutazione linguistica in classi di italiano L2

Lea Husić (2016)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
Podaci o radu
NaslovJezično vrednovanje talijanskog jezika kao drugog stranog jezika - La valutazione linguistica in classi di italiano L2
AutorLea Husić
Voditelj/MentorRita Scotti Jurić (mentor)
Sažetak rada
Nella tesi ci siamo occupati della valutazione linguistica in classi di italiano L2. Nella prima parte teorica viene elaborato il concetto della valutazione, come anche le abilità linguistiche e l'apprendimento della seconda lingua. La seconda parte viene dedicata alla ricerca e all'analisi dei dati ottenuti. Esistono numerose tipologie di valutazione, come anche tipi di valutazione a seconda del periodo in cui vengono fatte, cioè all'inizio, in itinere e alla fine dell'anno scolastico. Negli strumenti di valutazione rientrano le prove di verifica, che vengono distinte dallo stimolo (aperto o chiuso) e dalla risposta (aperta o chiusa). Quando si parla della valutazione, specialmente nell'ambito scolastico, si devono menzionare i criteri di valutazione, come anche gli errori che gli insegnanti fanno durante la valutazione degli alunni. In questa parte vengono descritte le quattro abilità linguistiche, con le relative competenze necessarie per il processo valutativo. L'ultima parte del capitolo teorico viene dedicata alla seconda lingua o L2, e le difficoltà che gli alunni possono riscontrare nell'apprenderla. Ai partecipanti della ricerca è stato proposto il test di certificazione dell’italiano come Lingua straniera; sono stati gli alunni dell’VIII a e VIII b della scuola elementare Veruda di Pola. Il test è stato compilato da un totale di 31 alunni, 12 maschi e 19 femmine. Le quattro abilità linguistiche che abbiamo preso in considerazione sono: l'ascolto, la comprensione della lettura, le strutture di comunicazione e la produzione scritta. L'analisi dei dati viene divisa in due parti, ossia in base alla classe e in base al genere. Dai risultati ottenuti possiamo notare che gli alunni della classe VIII a hanno ottenuto una percentuale migliore nelle abilità di ascolto e nelle strutture di comunicazione, mentre la classe VIII b ha raggiunto una percentuale alta anche nell'ascolto e nella comprensione della lettura. La classe VIII b ha ottenuto una percentuale minore nella produzione scritta rispetto alla classe VIII a, siccome solo tre alunni hanno compilato le due prove di scrittura. Le femmine e i maschi hanno raggiunto una percentuale alta nell'ascolto, come anche nelle strutture di comunicazione. Per quanto riguarda l'analisi descrittiva secondo le quattro abilità linguistiche, gli alunni di entrambe le classi hanno commesso errori comuni di tipo grammaticali, lessicali, e di punteggiatura.
Ključne riječivalutazione linguistica italiano L2 abilita' linguistiche apprendimento della seconda lingua
Naslov na drugom jeziku (engleski)Language evaluation in italian language as second language classrooms
Povjerenstvo za obranuElis Deghenghi Olujić (predsjednik povjerenstva)
Rita Scotti Jurić (član povjerenstva)
Ivana Lalli-Paćelat (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Jurja Dobrile u Puli
Ustrojstvena jedinica niže razineOdjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
MjestoPula
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaHUMANISTIČKE ZNANOSTI
Filologija
Romanistika
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaTalijanski jezik i književnost (jednopredmetni); smjerovi: književno-kulturološki, filološki, nastavnički
Smjerknjiževno-kulturološki
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra talijanskog jezika i književnosti
Kratica akademskog / stručnog nazivamag.philol.ital.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik talijanski
Datum obrane2016-09-19
Sažetak rada na drugom jeziku (hrvatski)
Tema diplomskog rada je vrednovanje usvojenog znanja u nastavi talijanskog jezika kao drugog, L2 jezika. U prvom, teorijskom dijelu, razrađuju se koncept vrednovanja kao i jezične i sposobnosti učenja drugog jezika. Drugi dio je posvećen istraživanju i analizi dobivenih podataka. Postoje brojne vrste vrednovanja kao i vrednovanje ovisno o razdoblju na koje se odnosi, odnosno odvija li se ono na početku, tijekom ili na kraju školske godine. Kao instrumenti vrednovanja koristi se provjera znanja koje se razlikuje prema vrsti poticaja (vanjski ili unutarnji) i vrsti odgovora (slobodan ili zadan). Kada se govori o vrednovanju, a posebno onom u okviru školske aktivnosti, potrebno je navesti kriterije vrednovanja kao i pogreške koje čine nastavnici prilikom vrednovanja učenika. U ovom su dijelu opisane četiri sposobnosti u učenju jezika i odgovarajuće kompetencije potrebne za postupak vrednovanja. Posljednji dio teorijskog dijela posvećen je drugom ili L2 jeziku i poteškoćama s kojima se mogu susresti učenici u učenju jezika. Sudionicima istraživanja je predočen test koji se koristi za stjecanje potvrde o poznavanju talijanskog kao stranog jezika; sudjelovali su učenici VIII. a i VIII. b osnovne škole Veruda iz Pule. Test je ispunjavalo 31 učenika, 12 dječaka i 19 djevojčica. Četiri kompetencije u učenju jezika koje smo razmatrali su: slušanje, razumijevanje čitanja, usmeno izražavanje i pismeno izražavanje. Analiza podataka je podijeljena u dva dijela, odnosno prema razredu i prema spolu. Iz dobivenih rezultata možemo zaključiti da su učenici VIII. a postigli bolje rezultate u sposobnosti slušanja i usmenog izražavanja dok je VIII. b razred postigao vrlo dobre rezultate i u slušanju i razumijevanju čitanja. VIII. b razred postigao je slabije rezultate u pismenom izražavanju u odnosu na VIII. a budući da su samo tri učenika ispunjavala dva testa s pismenim izražavanjem. Djevojčice i dječaci su postigli odlične rezultate u slušanju kao i u usmenom izražavanju. Što se tiče opisne analize prema četiri sposobnosti u učenju jezika, učenici oba razreda su imala općenite pogreške kao što su gramatičke, leksičke i interpuncijske pogreške.
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The thesis focuses on the linguistic evaluation of the Italian L2 classes. The first, theoretical part develops the evaluation concept, language skills and second language acquisition. The second part addresses research and analysis of the obtained data. There are numerous evaluation typologies as well as types of evaluation depending on the actual time they were performed, i.e. at the beginning, in the course and at the end of the school year. Evaluation tools comprise exams, distinguished by stimulus (open or closed) and response (open or closed). When talking about evaluation, particularly in the school setting, we have to mention the evaluation criteria as well as the mistakes the teachers make during the evaluation of their students. This part provides a description of the four language skills with the relative competences necessary for the evaluation process. The final part of the theoretical chapter is dedicated to the second language or L2 and the difficulties the students can encounter during its acquisition. Research participants, the students of the VIIIa and VIIIb class at the Elementary School Veruda in Pula, were given the Certification of Italian as a Foreign Language test. The exam was taken by 31 students, 12 boys and 19 girls. The four language skills we have taken into consideration are: listening, reading comprehension, communication skills and writing skills. The analysis of the results is subdivided into two parts, i.e. based on the class and based on the type. The results indicate that VIIIa students have achieved a higher percentage in listening skills, whereas the class VIII b has also reached a high percentage in addition to a high level of reading comprehension. The class VIIIb has achieved a lower percentage in writing skills compared to the class VIIIa seeing that only three students did the two writing exams. Girls and boys have achieved a high percentage in listening skills and communication skills. As regards the descriptive analysis based on the four language skills, students of both classes have made common grammatical, lexical and punctuation errors.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)linguistic evaluation Italian L2 Language skills Second Language acquisition
Ključne riječi na drugom jeziku (hrvatski)jezično vrednovanje drugi jezik L2 jezične sposobnosti sposobnosti učenja drugog jezika
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:784640
PohranioVanessa Toić