diplomski rad
Rezultati istraživanja potreba roditelja djece s čimbenicima rizika u Istarskoj županiji

Aida Muratagić (2016)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Podaci o radu
NaslovRezultati istraživanja potreba roditelja djece s čimbenicima rizika u Istarskoj županiji
AutorAida Muratagić
Voditelj/MentorMirjana Radetić - Paić (mentor)
Sažetak rada
Prepoznavanje i praćenje rizične djece važno je za otkivanje neurorazvojnih odstupanja i tretman u ranom djetinjstvu kao najrizičnijem razdoblju u razvoju djeteta. Stručnjacima je cilj i zadatak potaknuti optimalan rast i razvoj djeteta kako bi ono razvilo svoje potencijale na emocionalnom, socijalnom i kognitivnom području u što prirodnijem okruženju. Osnovni ciljevi istraživanja bili su istražiti odjeke suvremenih zbivanja rane intervencije kod roditelja djece s čimbenicima rizika na području Istarske županije te provjeriti informiranost roditelja u svrhu kvalitetnijeg planiranja usluga ranih intervencija. Uzorak su činili roditelji djece s čimbenicima rizika na području Istarske županije (N=112) koji su uključeni u tretman Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula te logopeda Opće bolnice u Puli. Iako rezultati ukazuju na pozitivne pokazatelje o uključivanju djece u ranu intervenciju te roditelji iskazuju visok stupanj zadovoljstva i informiranosti u tom kontekstu, zaključuje se da rana intervencija treba biti brža i dostupnija. Potrebno je, između ostalog, težiti k većoj suradnji svih stručnjaka, institucija i ostalih sudionika koji su uključeni u planiranje i pružanje usluga djeci s razvojnim teškoćama/rizicima i njihovim obiteljima.
Ključne riječirana intervencija stručni tim roditelji informiranost Istarska županija
Naslov na drugom jeziku (engleski)Results of a research needs of parent of children with risk factors in the Istria county
Povjerenstvo za obranuIva Blažević (predsjednik povjerenstva)
Mirjana Radetić - Paić (član povjerenstva)
Đeni Zuliani (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Jurja Dobrile u Puli
Ustrojstvena jedinica niže razineFakultet za odgojne i obrazovne znanosti
MjestoPula
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti
Inkluzivna edukacija i rehabilitacija
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjintegrirani preddiplomski i diplomski
Naziv studijskog programaUčiteljski studij na hrvatskom i talijanskom jeziku
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra primarnog obrazovanja
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. prim. educ.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-08
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The identification and monitoring of children under risk are important for the recognition of neuro-developmental deviations and treatment in the early childhood as the riskiest period in a child's development. The task to stimulate the optimal growth and development of a child is placed ahead of experts with the aim of developing his/her potentials in the emotional, social and cognitive area, in a surrounding as natural as possible. This research's main aims were to investigate the reverberations of contemporary events of early interventions with parents having children with factors of risk in the County of Istria and to check the parents' level of information with the aim of a better planning of early intervention services. The sample was made by parents having children with factors of risk in the County of Istria (N=112) included in the treatment of the Home for children, young people and adults with cerebral palsy and other special needs in Pula and speech pathologists of the Pula General Hospital. Although the results have shown positive aspects of children's inclusion in early interventions and parents have expressed a high level of satisfaction and information about this context, the conclusion has been reached that early interventions have to be quicker and more available. It is necessary to tend toward a better cooperation between experts, institutions and other participants involved in the planning and giving services to children with developmental difficulties/risks and their parents.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)children with neuro-risks early intervention parents level of information County of Istria
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:364045
PohranioAleksandar Ćatić